Koulutetut ammattilaiset palveluksessasi!

Mikä on suuhygienisti?

Suuhygienisti on korkeakoulutettu suun terveydenhoidon asiantuntija.

Suuhygienistin työ on monipuolista suun terveyttä edistävää ja ylläpitävää, suusairauksia ennalta ehkäisevää, hoitavaa tai kuntouttavaa työtä. Vaativa ja haasteellinen työ edellyttää hammaslääketieteen ja hoitotyön laaja-alaista osaamista ja hallintaa.

Yhteistyön tekeminen muun terveydenhuollon ammattihenkilöstön ja terveydenedistämistahojen kanssa on olennainen osa suuhygienistin työtä. Nykyisin yhä enemmän yhteistyötä tehdään myös muiden ammattihenkilöiden kanssa kuten esimerkiksi puhe- ja toimintaterapeuttien, sosiaalialan asiantuntijoiden, opettajien sekä erilaisten taidealan ammattilaisten kanssa.

Suuhygienistin työtehtäviin kuuluu mm.

  • Terveysneuvonta.
  • Suun terveystarkastukset.
  • Hoidon tarpeen arviointi, toteutus ja seuranta.
  • Suu- ja hammassairauksien ehkäisy, varhais- ja ylläpitohoidot.
  • Iensairauksien hoidot.
  • Tietyt esteettisen hammashoidon toimenpiteet.
  • Tietyt hammaslääketieteen erikoisalojen osatehtävät (oikomishoito, kirurgia, purentafysiologia).
  • Terveydenedistämisprojektien suunnittelu ja toteutus.
  • Erilaiset projekti-, kehittämis- ja asiantuntijatyöt.

(Suomen suuhygienistiliitto SHHL Ry)

Suuhygienisti on VALVIRAN eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymä sekä laillistama ammattihenkilö ja nimikettä voi käyttää vain tutkinnon suorittanut henkilö.

Tällä hetkellä suuhygienistien palveluista saa KELA- korvauksen yksityishammaslääkärin lähetteellä.

POP UP -hammashoidon yrittäjänä ja suuhygienistinä toimii yli 10 vuoden kokemuksella Kati Turunen.

Kuva: Marjaana Kontu

kati_harmaa

Suuhygienisti Kati Turunen, Lahti

Valviran 2007 laillistama ammattihenkilö.

POP UP -hammashoito

C/O Hammaskaari Erkamo Oy
Rautatienkatu 7  A 1
15100 LAHTI
puh. 03 7344539
puh. 044 5352481